IB World School No 006265
+48 12 633 96 57     Kraków, ul. Karmelicka 45
 

Erasmus plus

Tytuł projektu:

Języki obce otwierają drzwi do wiedzy, przyjaźni i świata.

Languages open the door to knowledge, friendship and the world.

 

Jako szkoła przystąpiliśmy we wrześniu 2014 roku do dwuletniego projektu Erasmus Plus – Mobilność edukacyjna.

W złożonej dokumentacji zaplanowaliśmy 24 wyjazdy mobilnościowe dla przedstawicieli kadry Naszej Szkoły:

1. Wyjazdy do Wielkiej Brytanii, Malty, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Austrii i Portugalii w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych metod aktywizujących nauczania języków obcych, podniesienie kompetencji językowych dzięki nieustannej ekspozycji na język i obce w naszej szkole w klasach dwujęzycznych i z maturą międzynarodową..

Konsekwencją będzie wprowadzenie nowych metod aktywizujących do programu nauczania, poszerzenie procentowego udziału wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz elementów globalnej edukacji w Naszej Szkole, poszerzanie dwujęzycznej oferty zajęć dla uczniów poprzez wprowadzenie CLIL (Content and Language Integrated Learning).

2. Wyjazd nauczycieli na kursy CLIL (Content and Language Integrated Learning) w Wielkiej Brytanii w celu poznania sposobów realizacji dwujęzyczności w europejskich szkołach, prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym oraz funkcjonowania systemu nauczania jęz. obcych w ramach ogólnych wymagań państwowego systemu edukacji.

Cele Naszej Szkoły związane z przystąpieniem do programu:

– zapoznanie się ze strukturą organizacyjną w innych systemach edukacyjnych,

– wprowadzenie elementów globalnej edukacji,

– zapoznanie z różnymi stylami zarządzania szkołą i sekcjami językowymi,

– zapoznanie z polityką dwujęzyczności zagranicą,

– kontynuacja innowacji, wykorzystywanie metod aktywizujących w pracy z uczniem dwujęzycznym.