strefa ucznia

NA DOBRY POCZĄTEK – KILKA PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI
dla ucznia Diploma Programme
„CAS to serce programu IB. To jedno z trzech podstawowych elementów doświadczenia każdego studenta Diploma Programme.
C – Creativity- sztuka i inne doświadczenia wymagające kreatywnego myślenia
A – Action – ćwiczenia fizyczne przyczyniające się do prowadzenia zdrowego trybu życia
S – Service – niepłatna i dobrowolna wymiana, dzięki której uczeń nabywa wiedzę. Szanowane są prawa, godność i autonomia każdego, kto jest w nią zaangażowany”
za CAS GUIDE
A co w praktyce?
W praktyce każdy uczeń IB zobowiązany jest poświęcić na działania w ramach CAS-u 3-4 godzin tygodniowo, równomiernie rozłożone pomiędzy rozwój artystyczny, fizyczny i służbę innym. Uczeń pod opieką doradcy ma prawo wybierać zajęcia i proponować takie, w ramach, których będzie pracował nad swoim rozwojem.
Od ucznia wymagane jest aby:
1. dokonał oceny siebie (swojego systemu wartości, mocnych i słabych stron) na początku zajęć CAS-u i ustalił własne cele, które pragnie osiągnąć w czasie realizacji programu CAS
2. planował, działał i dokonywał refleksji
3. wziął udział w conajmniej jednym okresowym i jednym końcowym spotkaniu z doradcą
4. brał udział w różnych rodzajach aktywności, w tym w conajmniej jednym projekcie, niektóre samodzielnie inicjując
5. notował swoje działania i osiągnięcia
6. udowodnił, że osiągnął osiem wskazanych rezultatów w ramach CAS-u

Czy osiągnąłeś te rezultaty? –> to pytanie będzie Ci towarzyszyć w czasie pracy w CASie

1. Czy poznałeś własne mocne stron i obszary, które można by rozwinąć?
2. Czy podjąłeś nowe wyzwania?
3. Czy zaplanowałeś i zainicjowałeś działania?
4. Czy współpracowałeś z innymi?
5. Czy wykazałeś się wytrwałością i zaangażowaniem w swoich działaniach?
6. Czy zaangażowałeś się w sprawy o znaczeniu ogólnoświatowym?
7. Czy rozważałeś etyczne aspekty swoich działań?
8. Czy rozwinąłeś nowe umiejętności?

Dodaj komentarz