strefa rodzica

Szanowni Państwo!
Jako Rodzice uczniów International Baccalaureate z całą pewnością są Państwo zainteresowani wszechstronnym rozwojem powierzonych naszej opiece młodych ludzi. Oprócz rozwoju akademickich umiejętności i poszerzania wiedzy z zakresu wybranych przez uczniów przedmiotów, w czasie dwóch lat nauki będą mogli rozwijać swoją osobowość poprzez uczestniczenie z zajęciach CAS (Creativity-Action- Service)
C – Creativity- sztuka i inne doświadczenia wymagające kreatywnego myślenia
A – Action – ćwiczenia fizyczne przyczyniające się do prowadzenia zdrowego trybu życia
S – Service – niepłatna i dobrowolna służba innym
Warunkiem otrzymania dyplomu Matury Międzynarodowej, jest uczestniczenie w programie CAS i wypełnienie wszystkich wymagań.
Każdy uczeń zobowiązany jest poświęcić na działania w ramach CAS-u 3-4 godzin tygodniowo, równomiernie rozłożone pomiędzy rozwój artystyczny, fizyczny i służbę innym. Zajęcia te mogą odbywać się również w dni standartowo wolne od nauki. Uczeń pod opieką doradcy ma prawo wybierać zajęcia i proponować takie, w ramach, których będzie pracował nad swoim rozwojem. Każde działanie ucznia jest monitorowane przez osobę dorosłą: koordynatora CAS, wybranego przez ucznia doradcy (nauczyciela szkoły) lub dorosłą uprawnioną osobę spoza szkoły, jeśli działalność ucznia odbywa się poza szkołą (może to być trener wybranej dyscypliny sportowej, nauczyciel gry na instrumencie itp.)
Od ucznia wymagane jest aby:
1. dokonał oceny siebie (swojego systemu wartości, mocnych i słabych stron) na początku zajęć CASu i ustalił własne cele, które pragnie osiągnąć w czasie realizacji programu CAS,
2. planował, działał i dokonywał refleksji,
3. wziął udział w conajmniej jednym okresowym i jednym końcowym spotkaniu z doradcą,
4. brał udział w różnych rodzajach aktywności, w tym w conajmniej jednym projekcie, niektóre samodzielnie inicjując,
5. notował swoje działania, osiągnięcia i refleksje,
6. udowodnił, że osiągnął osiem wskazanych rezultatów w ramach CAS-u,
Planowane osiągnięcia ucznia w ramach podjętych działań CAS-u:
1. Rozwój świadomości dotyczącej własnych mocnych stron i obszarów wymagających rozwoju.
2. Podjęcie nowych wyzwań.
3. Zaplanowanie i zainicjowanie działań.
4. Praca w zespole.
5. Wykazanie się wytrwałością i zaangażowaniem w swoich działaniach.
6. Zaangażowanie się w sprawy o znaczeniu ogólnoświatowym.
7. Rozważanie etycznych aspektów podejmowanych działań.
8. Rozwój nowych umiejętności.
Jako koordynator programu CAS chciałabym zaoferować wszelką możliwą pomoc uczniom w procesie ich rozwoju. W tym celu planuję spotkania w grupie, aby każdy mógł podzielić się swoimi refleksjami, co może pomóc innym w wyborze formy działania w ramach CAS-u, oraz spotkania indywidualne. Szkoła dysponuje licznymi kontaktami, które umożliwią przygotowanie propozycji zajęć rozwijających kreatywność, umożliwiających podjęcie działań na rzecz innych i aktywności fizycznej. Nie ukrywam też, że bardzo liczę na współpracę z Państwem, która może poszerzyć ofertę dostępnych dla uczniów form działania, tak aby nasza aktywność mogła komuś rzeczywiście służyć.
Proszę o kontakt w razie jakichkolwiek wątpliwości, propozycji współpracy, propozycji działań. W szkole jestem we wtorki, środy i czwartki oraz w inne dni po umówieniu.
Z poważaniem
Koordynator CAS
Agata Twardowska
cas.twardowska@gmail.com

Dodaj komentarz