CAS school proposal

CREATIVITY

W SZKOLE:

 1. Przygotowanie do TURNIEJU KREATYWNOŚCI programu Destination ImagiNation organizowanym przez Fundację Wspierania i Rozwoju Kreatywności pod okiem trenera kreatywności – termin do uzgodnienia, zajęcia raz w tygodniu. Grupa do 7 osób.

www.kreatywność.pl , www.destinationimagination.org , www.globalfinals.org

 1. Tworzenie spektakli teatralnych – opieka p. P. Kołodziej – terminy do uzgodnienia
 2. Tworzenie szkolnej gazetki – opieka p. B. Adler
 3. Zajęcia artystyczne: malarstwo, tkanina, design, fotografia, fashion, historia sztuki, rysunek prasowy, graffiti, malarstwo współczesne…. – p. D. Tomalska
 4. Informatyka – opieka p. R. Rosiek
 5. nauka języków obcych
 6. taniec – centrum „Fit by step” www.fitbystep.pl
 7. zespół muzyczny pod okiem zawodowca –> konsultacja w studiu, zgranie zespołu, pomoc w organizacji koncertu/ów
 8. udział w projekcie „Skarby małopolski” organizowanym przez Małopolski Instytut Kultury – twórczo pracujemy nad naszą kamieniacą – kontakt: koordynator CAS i p. D. Tomalska

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA – ODDZIAŁ STARA SYNAGOGA:

 1. Tora święta księga Żydów – warsztat kaligrafii hebrajskiej w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – Oddział Stara Synagoga

Zajęcia poprzedza dwudziestominutowe wprowadzenie obejmujące wyjaśnienie pojęć takich jak Tora, jej forma, język i pismo. Dowiecie się, na czym polega praca sofera (kopisty), oglądniecie zwój Tory i jej ozdoby. Przy użyciu tradycyjnych przyborów do pisania, m.in. gęsiego pióra, odwzorujecie liternictwo hebrajskie.

 1. Relacje miedzy religią żydowską a chrześcijańską –zajęcia w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – Oddział Stara Synagoga

Przedmiotem są rozważania na temat wspólnych korzeni obu religii, ich koegzystencji przez wieki i dialogu między nimi. W czasie zajęć wskazuje się również podobieństwa i różnice dotyczące charakteru budynków sakralnych, wystroju ich wnętrza, ceremonii ślubnych i pogrzebowych w obu religiach.

 1. Zarys dziejów Żydów w Krakowie i na ziemiach polskich – wykład uzupełniony pokazem slajdów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – Oddział Stara Synagoga

Wybrane elementy z historii i kultury Żydów w Polsce. Na zajęciach omawiane są najważniejsze i najciekawsze aspekty życia Żydów polskich dotyczące życia religijnego, gospodarczego, relacji z chrześcijańskim otoczeniem, emancypacji, udziału w walce o niepodległość Polski i zagłady w czasie II wojny światowej.

 1. Sport żydowski w Krakowie – pokaz slajdów i wykład w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – Oddział Stara Synagoga

Zajęcia traktujące o niemal nieznanej sferze życia Żydów w Polsce. W czasie zajęć prezentowane są najważniejsze żydowskie kluby sportowe z terenu Krakowa, ich historia, zawodnicy, największe sukcesy, a także sylwetki sportowców żydowskich w polskiej kadrze narodowej.

CENTRUM MŁODZIEŻY IM. DR. H. JORDANA

 1. Krąg Miłośników Starego Krakowa
 • Krąg Miłośników Starego Krakowa jest organizacją zrzeszającą uczniów szkół średnich i studentów połączonych pasją poznawania dziejów i pamiątek przeszłości swojego miasta.
 • Krąg stwarza liczne możliwości wzbogacania wiedz oraz zaangażowania się w ciekawe imprezy kulturalne
 • Krąg pomaga poznać historię Polski oraz historię sztuki europejskiej posługując się przykładami zabytkowej architektury Krakowa oraz zbiorami zgromadzonymi w muzeach, archiwach i bibliotekach
 • Krąg pomaga młodym ludziom poznać wartość literatury, sztuki i nauki, a także uczy dostrzegania możliwości rozwoju miasta Krakowa przez pełniejsze wykorzystanie jego walorów turystycznych.
 • Krąg widzi wśród swoich członków przyszłych popularyzatorów wiedzy o starym Krakowie oraz profesjonalnych przewodników po mieście.

Działalność: POZNAWANIE HISTORII I SZTUKI KRAKOWA, ZWIEDZANIE CIEKAWYCH MIEJSC TAKŻE TYCH NIEDOSTĘPNYCH, MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W IMPREZACH KULTURALNYCH KONTAKTY I WYJAZDY DO WIELU INNYCH ZABYTKOWYCH MIAST POLSKI W RAMACH BRACTWA MŁODYCH MIŁOŚNIKÓW STARYCH MIAST. ORGANIZUJEMY SPOTKANIA Z WYBITNYMI LUDŹMI ZE ŚWIATA KULTURY.

Stałe spotkania w piątki i w soboty, podczas których można sie zapisać. Każdy piątek , o godz. 18.00, przy ul. Krupniczej 38, sala 308. Zajęcia prowadzą: Anna Krzyżanowska Zimny, historyk sztuki, Marek Batorski

 1. konkurs: Kraków Miłosza – Miłosz w Krakowie (osobny regulamin)

www.cmjordan.krakow.pl

CERAMIKA – zajęcia z możliwością wypalenia prac: „Świat gliny” ul. Kremerowska 2

WARSZTATY IKONOGRAFICZNE

KURS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

INNE:

STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZA – „U podstaw wszelkich programów Stowarzyszenia leży idea spotkań przedstawicieli różnych dziedzin nauki i kultury, narodowości i obszarów zainteresowań, idea wymiany myśli, promując pluralizm i tolerancję w życiu publicznym. Wiele projektów ma charakter interdyscyplinarny, umożliwiający wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie, zagadnienia międzynarodowej współpracy kulturalnej, metody zarządzania kulturą i sposoby jej finansowania”.

Zobacz liczne programy!!!

www.villa.org.pl

FUNDACJA SZTUKI NOWEJ “ZNACZY SIĘ” – „O co nam chodzi? Chcemy stworzyć młodym zdolnym twórcom możliwość zaistnienia. Chcemy być pomostem między nimi a odbiorcą (wydawcą, przemysłem, biznesem). Wierzymy, że będziemy mogły stworzyć niezależną przestrzeń dla sztuki nowej, niewylansowanej, bez koneksji. Chcemy kształcić młodych pisarzy, uczyć warsztatu i promować debiutantów, pomagać profesjonalistom, szkolić ludzi słowa. Co robimy? Działamy w przestrzeni, która łączy słowo pisane z obrazem. Promujemy, uczymy, wystawiamy, opiekujemy się i wspieramy. Organizujemy profesjonalne kursy kreatywnego pisania, warsztaty typograficzne i redaktorskie, promujemy talenty i pomagamy zaistnieć twórcom. Wystawiamy ciekawe prace 2D, ale otwarte jesteśmy także na trzeci wymiar.”

www.znaczysie.pl/pl/znaczy-sie/o-fundacji/

FUNDACJA ARTES – kultura sztuka, ochrona ginących zawodów; ochrona zdrowia i pomoc osobom niepełnosprawnym; pomoc w podejmowaniu pracy zawodowej przez osoby zmarginalizowane

www.artes.krakow.pl

 HA!ART

www.ha.art.pl

  PRZESTRZEŃ KOBIET – „Misją FPK jest otworzyć przestrzeń prywatną i publiczną dla kobiet i zbudować społeczeństwo wrażliwe na różnice poprzez edukację, współpracę oraz promowanie równości i różnorodności.

Wartości, zgodnie z którymi prowadzimy naszą działalność w ramach Przestrzeni Kobiet, mieszczą się w zasadzie WEEW: Włączanie – Emancypacja – Empowerment – Współpraca.”

Patrz: fajne programy!

www.przestrzenkobiet.pl

  ŻYDOWSKIE STOWARZYSZENIEM CZULENT – „Żydowskie Stowarzyszenie Czulent zostało powołane w 2004 roku jako niezależne stowarzyszenie skupiające młodych krakowskich Żydów i Żydówki. Członkowie Stowarzyszenia mają różne zainteresowania i poglądy, ale łączy ich pochodzenie żydowskie oraz przekonanie, że żydowska tożsamość jest czymś cennym, co należy pielęgnować, umacniać. Towarzystwo jest otwarte zarówno na tych, którzy skłaniają się ku religii, jak i tych, których żydostwo ma wymiar świecki, bowiem fundamentami naszego stowarzyszenia są: pluralizm, różnorodność, otwartość i tolerancja.” Ciekawe warsztaty plus możliwość wolontariatu.

www.czulent.pl

 FUNDACJA SPLOT – np. „projekt SÓL jest zakrojonym na szeroką skalę społecznym działaniem w  przestrzeni Krakowa. Głównym przedmiotem naszego zainteresowania są drobne punkty handlowo-usługowe, które przetrwały polską transformację polityczną – strefy kształtujące tożsamość miasta, tworzące wokół siebie wieloletnie mikrospołeczności, specyficzne ‚generatory zaufania’ w  przenikniętej nieufnością rzeczywistości. Fryzjer, antykwariat, sklep spożywczy, szewc, parasolnik, zakład fotograficzny, lokal dancingowy, cukiernia – to przykłady miejsc, którym chcielibyśmy się bliżej przyjrzeć.”

www.fundacjasplot.org

ACTION

FIT BY STEP:

 1. ścianka wspinaczkowa
 2. taniec

W SZKOLE:

 1. koszykówka
 2. Piłka nożna
 3. siłownia
 4. basen

SERVICE

W SZKOLE:

 1. Wsparcie naukowe dla gimnazjalistów – dokształcanie: zajęcia systematyczne
 2. Uczciwość akademicka, prawa autorskie, własność intelektualna – przygotowanie szkolenia dla społeczności szkolnej

Z TYMI ORGANIZACJAMI MAMY KONTAKT:

FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU KREATYWNOŚCI W OTWOCKU – pomoc w organizacji turnieju kreatywności w Otwocku (koniec marca)

www.kreatywnosc.pl

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY – „Zapraszamy do współpracy wszystkich, których interesuje: praca w twórczym zespole, współtworzenie scenariuszy wydarzeń kulturalnych, poszukiwanie i redagowanie informacji, praca warsztatowa z dziećmi i dorosłymi, organizacja spotkań tematycznych, debat społecznych, wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym Małopolski”  (Creativity plus Service) Na Karmelickiej!

www.mik.krakow.pl

STOWARZYSZENIE „OBRONA ZWIERZĄT” W JĘDRZEJOWIE – „Aktywność Stowarzyszenia Obrona Zwierząt mieści się w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Jako organizacja charytatywna i dobrowolna zrzeszamy ludzi, którzy kochają przyrodę i z  miłością traktują wszystkie zwierzęta, a ponadto pragną poświęcać poprawie ich losu swój wolny czas, zaangażowanie i zapał. Za naszą pracę nie otrzymujemy żadnego wynagrodzenia. W tej chwili w Stowarzyszeniu rzeczywiście aktywnie działają zaledwie 3 osoby, co przy ogromie obowiązków jest liczbą kuriozalną i trafnie obrazującą wyczulenie lokalnej społeczności na ekologię i potrzeby zwierząt.”

www.obrona-zwierzat.pl

FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH „jest organizacją pozarządową, non profit działającą na obszarze ochrony środowiska. Powstała w 1989 roku, jej misją jest wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także zwykłych obywateli. Ochrona środowiska nie jest sztuką dla sztuki – chronimy je ponieważ kochamy przyrodę, szanujemy wolność i życie innych organizmów, uznajemy prawo przyszłych pokoleń do życia w takich warunkach jakie zastało nasze pokolenie”

www.fwie.eco.pl

KUCHNIA BRATA ALBERTA – zrobienie zakupów i przygotowanie posiłku/ów

HOSPICJUM ALMA SPEI – Drużyna urodzinowa, psi wolontariat, Biblioteka pod Biedronką

www.almaspei.pl

MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI – „wolontariat w Małopolskim Hospicjum dla Dzieci, to niesienie radości i uśmiechu nieuleczalnie chorym dzieciom, a dla ich rodzin wsparcie w trudnych chwilach”

www.mhd.org.pl

UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W PROKOCIMIU – zabawy z dziećmi przebywającymi w szpitalu, pomoc w zadaniach domowych, douczanie

www.szpitalzdrowia.pl

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 4 W KRAKOWIE – pomoc w organizacji akcji (przedstawienia, wyjścia do teatru), zabawy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie

CENTRUM WOLONTARIATU

 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMUCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KRAKOWIE – „Założony w 1948 roku, krakowski Ośrodek stanowi ważne centrum edukacji, doradztwa i rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku w szerokim przedziale wiekowym – poczynając od bardzo małych dzieci (0–6 lat), które obejmuje wszechstronną opieką zespół wczesnego wspomagania rozwoju, poprzez młodzież na wszystkich etapach kształcenia, kończąc na słuchaczach szkół policealnych.” – pomoc w internacie (zadania domowe, zabawy, opieka), wspólne wycieczki

www.blind.krakow.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KRAKOWIE –  w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju- „w wielospecjalistycznej terapii uczestniczą dzieci w wieku od 10 miesiąca do 10 roku życia ze sprzężonymi niepełnosprawnościami na podłożu zaburzeń neurologicznych, zespołów genetycznych, wcześniactwa oraz z innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego o nieustalonej etiologii. Wiele spośród nich ma zaburzenia lub opóźnienia rozwoju poznawczego, mowy, dużej i małej motoryki, integracji sensorycznej, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz rozwoju społecznego.” Potrzebna pomoc przy rehabilitacji, w zabawach. Każda dodatkowa para rąk do pomocy w czasie zajęć to ciekawsze aktywności dla dzieci

www.zss11.krakow.pl

www.dobczycka1.blox.pl

ŚWIETLICE SZKOŁ PODSTAWOWYCH – prowadzenie ciekawych zabaw i zajęć z dziećmi, pomoc w odrabianiu zadań

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KRAKOWIE – „Misją Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt jest zapewnienie wszystkim naszym podopiecznym zdrowia i jak najlepszych warunków bytowania oraz znalezienie dla jak największej rzeszy podopiecznych nowych właścicieli i domów” – wyprowadzanie zwierząt, czesanie, pielęgnacja kotów, udział w zbieraniu żywności dla bezdomnych zwierząt w supermarketach

Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców na piśmie.

www.schronisko.krakow.pl

DOMY DZIECKA, DOMY SPOKOJNEJ STAROŚCI, DOMY OPIEKI

 POKOJOWY PATROL – „program szkolenia I stopnia zawiera: kurs udzielania pierwszej pomocy, integracji w grupie, kreowania postaw lidera, zajęcia survivalowe oraz kurs pracownika służb informacyjnych na imprezach masowych. Odbycie tych szkoleń dokumentowane jest stosownymi certyfikatami, które dla wielu stają się później wielką pomocą chociażby przy prezentowaniu swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy.

W ramach szkolenia I stopnia uczestnicy przechodzą kurs CPR AED (zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych z wykorzystaniem defibrylatora automatycznego AED) wg wytycznych American Heart Association

Kurs ten jest najprostszą wersją kursów resuscytacyjnych prowadzonych przez American Heart Association, uczy kursantów instynktownego podejścia do resuscytacji. Zawiera podobne algorytmy do systemów europejskich, więc łatwo go dostosować do naszej rzeczywistości. Po ukończeniu tego kursu będziecie wiedzieć w jaki sposób podejść do poszkodowanego, jak określić jego stan i w jaki sposób mu pomóc. W trakcie kursu można nauczyć się obsługi defibrylatora automatycznego. Koszt pełnego szkolenia I stopnia wynosi 650 złotych, przy czym uczestnik pokrywa tylko 100 złotych – resztę pokrywa Fundacja z pieniędzy zarezerwowanych na realizację Programu Nauki Udzielania Pierwszej Pomocy. Uczestnik musi do nas na własny koszt dojechać.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w naszych szkoleniach jest późniejszy przyjazd na Festiwal Przystanek Woodstock i praca w Pokojowym Patrolu w charakterze wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.”

www.wosp.org.pl/pokojowy_patrol/szkolenia

„CENTRUM SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ (JCC) w Krakowie jest tętniącym życiem miejscem, centrum edukacyjnym, kulturalnym i głównym punktem spotkań lokalnej społeczności. JCC jest organizacją, która w swoim założeniu, ma wychodzić naprzeciw sygnalizowanym potrzebom lokalnej społeczności. W tym celu zajmuje się realizacją różnorodnych projektów skierowanych do poszczególnych grup tworzących krakowską społeczność żydowską. Centrum jest miejscem umożliwiającym spotkanie różnych jej przedstawicieli, zarówno osób starszych, młodzieży jak i dzieci i ich rodzin, mieszkańców Krakowa i turystów choćby podczas cotygodniowo organizowanych kolacji szabatowych. Wszyscy maja okazję uczestniczyć w realizacji przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych czy też religijnych.”

www.jcckrakow.org

Dodaj komentarz